مشتریان

مجموعه دوره‌های آموزشی موسسه ایده، شرایط لازم جهت به روزآوری دانش و مهارت مدیران، کارشناسان و متخصصان تبلیغات و بازاریابی در شرکت‌ها و موسسات بیشماری را تاکنون فراهم آورده است. از این جمله می‌توان به سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات زیر اشاره کرد.

 

رضایت‌نامه‌ها

 

موسسه ایده در طی سالیان متوالی آموزش‌های تخصصی مستمر، خدمات مختلفی را به سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های کسب و کار ارائه داده است. رضایت نامه‌های بخشی از مشتریان:

رضایت نامه شرکت همراه اول از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت پتروشیمی جم از موسسه ایده
رضایتنامه مشتریان مدرسه ایده
رضایت نامه شرکت سام از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت داروگ از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت ثامن ارتباط عصر از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت پوشاک گراد از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت ایسیکو از موسسه ایده
رضایت نامه شرکت استیل البرز از موسسه ایده