قبلی

همکاری با ایده

برای درخواست همکاری با ایده لطفا این فرم با دقت پر کرده و ارسال نمایید
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • شهر و کشور محل تولد
  • آخرین مدرک تحصیلی و رشته آن
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
    فقط PDF یا MS-Word