همکاری با ایده

برای درخواست همکاری با ایده لطفا این فرم با دقت پر کرده و ارسال نمایید

  • YYYY slash MM slash DD
  • شهر و کشور محل تولد
  • آخرین مدرک تحصیلی و رشته آن
  • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
    فقط PDF یا MS-Word