آواتار کاربر

مرتضی یزدانی

مرتضی یزدانی دینانی
متولد: 1359 کارشناسی ارشد نقاشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران - کارشناسی آموزش هنرهای تجسمی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران -
کاردانی نقاشی، دانشکده سوره، کرمان -
دیپلم نقاشی، هنرستان هنرهای زیبا، اصفهان -
نمایشگاه انفرادی نقاشی -
1392 حیران بازی، گالری شیرین، تهران -
1388 گالری هما، تهران -
1385 گالری شیث، تهران -
نمایشگاه های گروهی -
1392 نمایشگاه نقاشی، از اهالی امروز( به بهانه زاد روز فروغ)، گالری ویستا، تهران -
1392 نمایشگاه تصویر سازی، خانه هنرمندان، تهران -
1392 نمایشگاه تصویر سازی، گالری ایده، تهران -
1391 نمایشگاه نقاشی، بازی، گالری شیرین، تهران-
1391 نمایشگاه نقاشی، شصتمین سالگرد تاسیس هنرستان هنرهای زیبا، موزه هنرهای معاصر، تهران -
1391 نمایشگاه نقاشی، راهروی هنرهای زیبا، خانه هنرمندان، تهران -
1391 نمایشگاه تصویر سازی، گالری ایده، تهران -
1389 نمایشگاه نقاشی، گالری برگ، تهران -
1388 نمایشگاه نقاشی، گالری تهران، تهران -
1388 منتخب نسل نو، پردیس سینمایی ملت، تهران -
1387 منتخب نسل نو، گالری آبی کاخ نیاوران، تهران -

عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران
عضو مرکز توسعه هنرهای تجسمی تهران
فعالیت در زمینه تدریس
تصویر سازی کتاب و مجلات (کتابهای درسی و ... )

2 دوره
67 دانشجو