آواتار کاربر

دکتر آرش سلطانعلی

مشاور ارشد کسب و کار، مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات
استاد دانشگاه و نویسنده مقالات و کتاب های برندسازی
استراتژیست برندینگ، تبلیغات و بازاریابی
استراتژیست محتوا

16 دوره
65 دانشجو