گالری ایده

معرفی گالری ایده

آغاز فعالیت های گالری ایده، از تاریخ مهرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون، با نمایش آثار تجسمی معاصر ایران، ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی هنری بوده است.

گالری ایده علاوه بر تمامی اهداف خود بر آن آمده تا از لحاظ امکانات فضا و نمایش نیز به ایده آل های کیفی نیز دست یابد. از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تجهیزات کافی و حرفه ای از جمله فضای وسیع، مدرن و چند منظوره به جهت نمایش انواع آثار هنرهای تجسمی، مجهز به تجهیزات دیجیتالی و به روز، نور طبیعی علاوه بر نورهای مصنوعی، به همراه تهویه مناسب برای هرفصل و فضای مناسب جهت تعامل و گفت و گو این مکان را به ارتقای سطح کیفی بالاتر در بین دیگر گالری ها نایل کرده است.

گالری ایده در طی سال های فعالیت خود، با داشتن اهدافی جهت تعالی و رشد در حوزه های فرهنگی و هنری ، اهتمام ورزیده تا هنرمندان نامی و پیشکسوت را بیش از پیش ارج نهاده و با حمایت و تشویق هنرمندان جوان و با استعداد مسیر صحیحی پیش روی آنها قرار دهد و هدایت شده و هدفمند به تربیت نسل جدید بپردازد.

از دیگر اهداف گالری ایده معرفی آخرین دستاوردهای هنرهای تجسمی در بخش های عکس، نقاشی، طراحی، خوشنویسی، نقاشیخط، مجسمه، دیجیتال آرت و …است.

گالری ایده هم چنین با درنظر گرفتن بسترهای مناسب اقتصادی همسو با فرهنگ  و هنر، تلاش می کند تا توسعه ای پایدار در حوزه اقتصاد هنر ایجاد نماید. ارتقای ارتباطات بین المللی و بازارهای هنری از برنامه های پیش رو و رویکردهای آینده گالری ایده تبین شده است.

از تصمیمات راهبردی گالری ایده، حفظ پویایی فعالیت های هنری و تداوم آن است، که منوط به حمایت هنرمندان و ایجاد تعامل سازنده با جامعه و بخصوص اجتماع هنردوست می باشد.

علاوه بر تمام فعالیت های گالری ایده ،کافه تراس ایده، محیطی مناسب جهت گفت و گو و تعامل علاقمندان در کنار گالری ایده تعبیه شده و فرصتی برای تامل و تبادل نظرایجاد کرده است.