شکارچی ایده شوید

(0 بررسی)
1,000,000 تومان 500,000 تومان
شکارچی-ایده-شوید-آموزشگاه-ایده-

درباره دوره

همیشه طراحان در سراسر دنیا ، روند رسیدن به ایده های ناب و خالقانه را مهم ترین قسمت طراحی می دانسته و می دانند )به ویژه طراحان کاربردی و طراحان گرافیک( و طراحان تازه کارنیزدائما دغدغه رسیدن به ایده را داشته و از فکر کردن و ایده یابی هراس دارند و از آن گریزانند. در حالیکه با آشنایی با روند ایده پردازی وبه کارگیری تکنیک های ایده یابی و تمرین و ممارست در آن ،این قسمت به شیرین ترین و جذاب ترین قسمت روند طراحی تبدیل خواهد شد.وطراح را به مانند یک ورزشکاری که با تمرین های هر روزه خویش به ایده آل ترین حالت و به اوج آمادگی رسیده است و آمادگی حضور در هر رقابتی را دارد و از هیچ کارزاری هراس نخواهد داشت تبدیل خواهد کرد.

 

هدف دوره :

دوره ایده یابی می کوشد تا طراحان را آماده تفکر در خصوص موضوعات و سفارشات مختلف نموده و با آشنایی با تکنیک های ایده یابی از قبیل تکنیک تداعی آزاد،نقشه ذهنی،طوفان مغزی ،اسکمپر،دوایت و… تفکرواگرا را آموزش داده که به جای پیدا کردن یک راه حل به دنبال راه حل های مختلف برای حل یک مسئله باشد.در این مسیر طراح می آموزد که چگونه مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و آن را بررسی کرده و منطقی طی کردن مسیر تفکر را برای دستیابی به ایده های بدیع را نیزمی آموزد و بدست آوردن جذابیت در اثر به همراه انتقال پیام به مخاطب را به بهترین شیوه ممکن آموخته و قدرت تصور خود را با امکان خلق تصاویر خالق تقویت خواهد کرد.

 

سرفصل/ محتوای دوره فتوشاپ مقدماتی

 • جلسه اول : آشنایی با چگونه دیدن/زاویه دید/ زاویه آشنا/ تجسس در دنیای اطراف/ماجراجویی /عناصر بصری و کیفیت های بصری/تکنیک های ایده یابی
 • جلسه دوم : آشنایی با تصویر و تصور / ذهنیت و عینیت/ فرم و محتوا/ فرم/شکل رنگ حجم بافت / عملکرد/ آشنایی با گشتالت و انجام تمرین در این حیطه
 • جلسه سوم : آشنایی با قانون مشابهت/ قانون مشابهت فرم و محتوا / و تمرین با قاعده مشابهت/ بررسی استفاده از قاعده مشابهت در آثار بزرگان
 • جلسه چهارم : آشنایی با قانون مجاورت/ قانون مجاورت در فرم و محتوا / و تمرین با قاعده مجاورت/ بررسی استفاده از قاعده مجاورت در آثار بزرگان/ قاعده جانشینی و همنشینی
 • جلسه پنجم : آشنایی با قانون متضاد/ قانون متضاد فرم و محتوا / و تمرین با قاعده متضاد/ بررسی استفاده از قاعده متضاد در آثار بزرگان/ تضاد شکل و زمینه /تضاد بین دو مفهوم و نشانه
 • جلسه ششم: آشنایی با نماد و نشانه و نمایه/ آشنایی با داللت صریح و ضمنی / ترکیب نشانه های تصویری و..
 • جلسه هفتم: آشنایی با اقتباس/ دادن ویژگی های اجسام به یکدیگر/ دادن ویژگی های حیوانی و انسانی و گیاهی به اشیا/ تغییر در ویژگی های جسم و …
 • جلسه هشتم : آشنایی با قاعده تلفیق / انطباق / جابه جا کردن/ اغراق/تکثیر / حذف کردن/معکوس کردن و…
 • جلسه نهم : آشنایی با تکنیک های مقایسه / بدون کالم/اغراق/بازی با حروف و غیره
 • جلسه دهم : ورک شاپ و ژوژمان آثار و تحلیل آثار و…

نام استاد : احسان مرادی

تعداد جلسات دوره : ۱۰ جلسه ۳ ساعته

تاریخ شروع دوره : ۹۸/۷/۱۷

زمان برگزاری دوره : چهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۰

ویژگی های دوره

 • درس 0
 • آزمونها 0
 • مدت زمان 30 ساعت
 • سطح مهارت همه سطوح
 • زبان فارسی
 • دانشجو 0
 • گواهی نامه بله
 • ارزیابی بله

10 weeks مورد تا پایان باقی مانده است.

برنامه درسی خالی است
مدرس| طراح گرافیک |ایده پرداز| کپی رایتر | داور| تحصیلات : دیپلم گرافیک/ کارشناس ارتباط تصویری(گرافیک(معدل18.39/ کارشناس ارشد ارتباط تصویری (گرافیک(18.53 ایده پرداز و کپی رایتر انتشارات بین المللی گاج سوابق تدریس: - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک (د ارای مجوز تد ریسID کارت ) از سال 85تا کنون - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر واحد 44 تهران از سال 92تا کنون - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر واحد 11 تهران - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر واحد 31 تهران - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر واحد 6 تهران - مد رس مقطع کاردانی وکارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر واحد 13 تهران - مد رس د انشگاه پیام نور اراک - مد رس د انشگاه آزاد اسلامی اراک واحد سما - مد رس آموزش وپرورش استان مرکزی - مد رس دانشگاه فرهنگیان اراک - مد رس هنرستان هنرهای زیبای شهید آوینی اراک -مدرس کلاسهای تخصصی گرافیک فرهنگسرای شهرداری تهران تابستان 95 و تابستان و پاییز 96 -مدرس کلاسهای تخصصی فوق برنامه دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ وهنر ازتابستان 94 تا کنون - مد رس کارگاههای آموزشی حوزه هنری استان مرکزی - مد رس کارگاههای آموزشی انجمن هنرهای تجسمی استان مرکزی -برگزار کننده نشست تخصصی گرافیک به مدت سه روز در هفته پژوهش دانشگاه فرهنک وهنر اراک سال 1393 وسال 1394وسال 1395 -برگزار کننده نشست تخصصی تایپوگرافی در فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهران آبان ماه 1395 و اسفند ماه 1395 -مدرس نشست تخصصی گرافیک گروه چارما در اراک اردیبهشت 1395 - مدرس کارگاه نشریات دانشگاه اراک وگلپایگان(صفحه آرایی) - مدرس کلاسهای آمادگی المپیادکشوری علمی عملی آموزش وپرورش استان مرکزی -مدرس کارگاههای گرافیک سه روزه خلاقیت و لی اوت در دانشگاه فرهنگ وهنر اراک تیرماه1397 - مد رس موسسه فرهنگی هنری طریق طریق جاوید -مدرس دورهای ضمن خدمت آموزش و پرورش و... سوابق مدیریتی ومشاوره: - مدیر گروه گرافیک ونقاشی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک از سال 87تا94 - سرگروه هنر گروههای آموزشی اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی از سال 89تاکنون - استاد مشاورفرهنگی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک سال92و93 - استاد مشاور انجمن علمی گرافیک مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک -استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک - مشاور هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی - مشاورفرهنگی وهنری مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک از سال 86تا94 -عضو شورای سیاستگذاری انجمن هنرهای تجسمی استان مرکزی -عضو شورای سیاستگذاری نشریه فرهنگ وهنر مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک -مدیر هنری وطراح نشریه فرهنگ وهنر مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک - عضو شورای سیاستگذاری گرافیک ششمین، هفتمین وهشتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی - مدیرهنری بولتن های ششمین و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی -عضو اصلی وسیاستگذار گروه طراحان گرافیک موتیف اراک - مدیر هنری ورک شاپ چشم بینا جان آگاه دل بیدار آذر ماه 96 مسابقات ،جشنواره هاوورک شاپ ها: - هنرمند مدعو چهارمین جشنواره تجسمی بین المللی فجر -شرکت در کلاسهای مدرسه ویژه -شرکت در ورک شاپ های قباد شیوا/مرتضی زاهدی/محمدرضا عبدالعلی/علیجاه شهربانویی - جوان نخبه فرهنگی وهنری استان مرکزی1389 - جوان نخبه فرهنگی وهنری استان مرکزی1390 - رتبه برتر اخلاقی درمسابقات علمی کشوری سال 1381 - رتبه اول مسابقات علمی سطح د انشکد ه درد روس عمومی سال 1380 - رتبه اول مسابقات علمی سطح د انشکد ه در رشته گرافیک سال 1380 - رتبه اول مسابقات علمی سطح د انشکد ه د ررشته گرافیک سال 1379 - نفر دوم جشنواره سراسری هد ی 1387 -نفردوم نهمین جشنواره هنرهای تجسمی سال1391 - نفر برگزیده دومین سوگواره پوسترهای عاشورایی 1386 - نفر برگزیده جشنواره تجسمی جوانان کشور1387 - نفر برگزیده جشنواره قرآن ، هنر واتحاد 1386 - نفر اول جشنواره تجسمی جوانان کشور1390 -نفر اول استانی مسابقات فراخوان ملی پرسش مهرآموزش وپرورش 1392 - نفر اول جشنواره تجربه های خلاق حوزه هنری استان مرکزی 1392 -نفر برگزیده اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی 1392 -نفر برگزیده چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا مردادماه 1395 -نفر اول جشنواره کشوری پوستر آیات 1394 -استاد فعال فرهنگی مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر اراک1391 -استاد نمونه دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی 1397 -مدرس نمونه آموزش و پرورش استان مرکزی سال 96 -راه یافته به مرحله نهایی نخستین سوگواره هنرهای تجسمی برج میلاد سال1393 -راه یافته به مرحله نهایی نمایشگاه پوستر جهان عاری از خشونت سال1393 -راه یافته به نمایشگاه جشنواره پوستر نفسهای شهر 1394 -راه یافته به چهارمین سوگواره عاشورایی پوستر هیات 1394 --راه یافته به چهارمین جشنواره هنر و ادبیات محتشم1395 --راه یافته به چهارمین جشنواره هنر و ادبیات محتشم1395 --شرکت کننده وراه یافته به جشنواره و نمایشگه سالانه گرافیک حوزه هنری استان مرکزی تابستان 1395 - راه یافته به مرحله نهایی هفتمین نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماالحسنی سال1390 - راه یافته به مرحله نهایی پنجمین نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماالحسنی سال1388 - راه یافته به مرحله نهایی سومین نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماالحسنی سال 1386 - راه یافته به مرحله نهایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماالحسنی سال 1395 - شرکت د ر سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی 1387 - شرکت د ر چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی 1388 - شرکت در جشنواره سراسری هنرهای تجسمی پیام رحمت 1385 - شرکت د ر دومین وسومین جشنواره آثار وتولید ات مراکز استانی حوزه هنری - شرکت د ر جشنواره آثار وتولید ات مراکز استانی حوزه هنری سال 94 اصفهان -شرکت در مسابقات علمی کشوری در سالهای 1380و1381 - برگزاری ورک شاپ هفته هنر استان مرکزی درفرهنگسرای نیاوران -شرکت در ورک شاپ حضرت فاطمه فرهنگسرای آیینه اراک -شرکت در ورک شاپ حجاب فرهنگسرای آیینه اراک - شرکت در ورک شاپ سوم خرداد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آشتیان - شرکت د رورک شاپ اساتید به رنگ شفق حوزه هنری استان مرکزی - شرکت د رورک شاپ اساتید امین خلقت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی - برگزار کنند ه ورک شاپ حضرت فاطمه ،امام علی،امام خمینی،عاشوراوروز جهانی گرافیک د رسال 87و88و89و90و92در دانشگاه علمی کاربرد ی - برگزار کنند ه ورکشاپ تایپوگرافی اسما الحسنی رمضان1389 و1390و1391 حوزه هنری -برگزاری نشست تخصصی گرافیک شرح الوقایع گروه موتیف و... نمایشگاهها : - شرکت در نمایشگاه آثار تجسمی در هفته هنر استان مرکزی در تهران - شرکت در اولین جشنواره هنر بازیافت استان مرکزی - شرکت دراولین نمایشگاه هنر مفهومی حوزه هنری استان مرکزی -شرکت درنمایشگاه هنر مفهومی عاشورایی استان مرکزی - برگزاری نمایشگاه انفرادی آثار گرافیک تیرماه 1388اراک - برگزاری نمایشگاه آثار انفرادی گرافیک شهریورماه 1388اراک - برگزاری نمایشگاه آثار انفرادی گرافیک آبانماه 1388تهران - برگزاری نمایشگاه آثار گرافیک انفرادی شهریورماه 1390اراک - شرکت دراولین نمایشگاه گروه موتیف( آرمانی) - شرکت در دومین نمایشگاه گروه موتیف(انسان صنعت گرافیک) - شرکت در چهارمین نمایشگاه گروه موتیف( کار وکرگر)(به مناسبت صدمین سفر استانی رئیس جمهور) - شرکت در پنجمین نمایشگاه گروه موتیف(کوچه مرغیا)1391 - شرکت در ششمین نمایشگاه گروه موتیف(مجموعه آثار)1391 - شرکت در هفتمین نمایشگاه گروه موتیف(مجموعه آثار کثیر السفر)قم 1392 - شرکت در نمایشگاه گروه کاما -شرکت در نمایشگاه گروهی بین المللی فیرپلی اراک مردادماه 1393(فیرپلی) -شرکت در نمایشگاه گروهی بین المللی فیرپلی کرج آذرماه 1395(فیرپلی) -شرکت در نمایشگاه گروهی بین المللی فیرپلی اراک آبانماه 1395(فیرپلی) -شرکت در نمایشگاه گروهی اتفاق آبان ماه 1393(برحسب اتفاق) اراک -شرکت در نمایشگاه مجمع طراحان گراقیک انقلاب آیه شهریورماه 1393 اصفهان -شرکت در نمایشگاه گروهی بین المللی فیرپلی اصفهان آبان ماه 1393(فیرپلی) -شرکت در نمایشگاه ایلسنریشن گالری/گالری لاله تهران دیماه 1393 -شرکت در نمایشگاه هفته زمین تابستان 95 اردبیل -برگزار کننده و شرکت کننده نمایشگاه هنر من استان مرکزی اسفند 96 حوزه هنری - شرکت در چندین نمایشگاه گروهی -شرکت در نمایشگاه نخستین جشنواره ی عرضه و فروش آثار و تولیدات مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر سراسر کشور و... داوری: - داور پایان نامه های کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربرد ی فرهنگ وهنر اراک - داور ورک شاپ تایپوگرافی مثل گرافی تابستان 1388 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اراک - داور ورک شاپ تصویرسازی تابستان 1388اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اراک - داور ششمین جشنواره تجسمی مرحله شهرستانی (اراک،خمین ،دلیجان ومحلات) اد اره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی - داور هفتمین جشنواره تجسمی مرحله استانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی - داور هشتمین جشنواره تجسمی مرحله استانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی - داور جشنواره استانی انسان صنعت هنر حوزه هنری استان مرکزی -داور جشنواره استانی اقامه بیداری - داورجشنواره نشریات سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اراک 1387 و1388 - داورجشنواره نشریات سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی 1387 و1388 - داور قد واره ربنا حوزه هنری استان مرکزی 1387 - داور ورک شاپ تایپو گرافی مناجات حوزه هنری استان مرکزی 1388 - داور فصل گرافیک حوزه هنری استان مرکزی تابستان 1395 -داور دهمین جشنواره کشوری مهارتهای هنری وزارت آموزش و پرورش مردادماه1395 /اردبیل -داور چهاردهمین مسابقات کشوری علمی و کاربردی وزارت آموزش و پرورش تیرماه 1395/مشهد -داور دوازدهمین دوره جشنواره کشوری مهارتهای هنری وزارت آموزش و پرورش تیرماه1397 /اراک -داور کشوری المپیاد علمی و عملی هنرستانهای سراسر کشور تابستان 96 اراک -داور کشوری بخش پوستر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور تابستان 96 اراک -داور جشنواره کشوری هنر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهریور94 - داور ورک شاپ تصویرسازی قصص قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم استان مرکزی سال1388 - داور ورک شاپ تصویرسازی قصص قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم استان مرکزی سال1391 - داور جشنوارههای هنری هنرجویی وهنر آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی - داور وطراح سوال المپیادعلمی وعملی اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی -داور جشنواره محیط زیست 1395 - داورآزمون هنر آموزان موسسات کاردانش استان مرکزی - داور تاسسیس موسسات کاردانش استان مرکزی - داور تاسسیس نگارخانه های استان مرکزی -داور چهاردهمین وپانزدهمین وشانزدهمین و هفدهمین و هجدهمین و نوزدهمین جشنواره خوارزمی استان مرکزی -داور مصاحبه تخصصی اساتید دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان مرکزی -داور بخش پوستر جشنواره هفته قران و عترت استان مرکزی بهمن 96 - داور ورک شاپ چشم بینا جان آگاه دل بیدار آذر ماه 96 -داور ورک شاپ عیدغدیر مردادماه1397 اراک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی -داور ورک شاپ میلاد وحدت مایه رحمت آبان ماه1397 اراک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی -داور ورک شاپ حمل و نقل عمومی آذرماه1397 اراک شهرداری اراک داور و استاد راهنما ورک شاپ عفاف و حجاب دیماه 1397 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی -داور مسابقه تایپوگرافی پوستر و اسماء و کنیه امام حسین آبان ماه 1397 تهران فرهنگسرای آی تی -داور جشنواره هنرهای تجسمی و آثار هنری صنعت اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی خردادماه 97 و... چاپ آثار: - چاپ آثارتایپوگرافی مذهبی در حوزه هنری استان مرکزی - چاپ آثارتایپوگرافی اسما الهی در حوزه هنری استان مرکزی - چاپ آثار در کتاب دانشجویی انتشارات رسم - چاپ آثار در کتاب سومین ،پنجمین وهفتمین جشنواره اسما الحسنی - چاپ آثار در کتاب دومین ،سومین وچهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی و... سایر : - عضو بسیج هنرمند ان - عضو بسیج اساتید - همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرد اری تهران واجرای چند بیلبورد برای مناسبتهای مذهبی - همکاری با سازمان انتقال خون - همکاری با حوزه هنری تهران - همکاری با روابط عمومی شهرد اری اراک - همکاری بااداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی - همکاری با کانون مساجد استان مرکزی - همکاری با انجمن قرآن ونهج البلاغه استان مرکزی - همکاری بافرهنگسرای آیینه اراک - همکاری با دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان مرکزی -عضو شورای پژوهش دانشگاه علمی وکاربردی فرهنگ وهنر

نظرات

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

جزئیات امتیاز

5ستاره
0%
4ستاره
0%
3ستاره
0%
2ستاره
0%
1ستاره
0%
1,000,000 تومان 500,000 تومان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *