نمایش 1-6 از 6 نتیجه

دوره جامع مدیریت کسب و کار (MBA)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

    نام دوره تعداد جلسات روز و ساعات برگزاری تاریخ شروع دوره نام استاد شهریه اصول و مبانی بازاریابی ۱۰ جلسه ۳ ساعته...

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت روابط عمومی و ارتباطات (PR)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت بازاریابی و مارکتینگ (Marketing)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت تبلیغات (Advertising)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت برند و برندسازی (Branding)

(0 نظر)
0
student
0
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان

10,000,000 تومان 5,000,000 تومان