قبلی
طراحی لباس

کوشنا شاهرخی، مدرس دوره طراحی لباس؛ صنعت پوشاک ایران، نیازمند حضور طراحان مد است

16 آذر 1401

خود را برای مخاطبان معرفی کنید و بفرمایید از کی به تدریس مشغول شدید ؟ من کوشنا شاهرخی هستم. مدرک کارشناسی در زمینه طراحی لباس، با گرایش پارچه دارم. دو …