قبلی
دوره اصول فنون مذاکره

درباره جزئیات کلاس فنون مذاکره و ارتباط موثر با مشتریان مدرسه ایده

16 آذر 1401

گاهی افراد برای سازگاری با یکدیگر دچار مشکلات بسیاری هستند. بهترین راه در این شرایط استفاده از گفتگو با یکدیگر و در پیش گرفتن راه میانه در ارائه موضوع برای …

طراحی لباس

کوشنا شاهرخی، مدرس دوره طراحی لباس؛ صنعت پوشاک ایران، نیازمند حضور طراحان مد است

16 آذر 1401

خود را برای مخاطبان معرفی کنید و بفرمایید از کی به تدریس مشغول شدید ؟ من کوشنا شاهرخی هستم. مدرک کارشناسی در زمینه طراحی لباس، با گرایش پارچه دارم. دو …