نماد نوروز

نماد شناسی نوروز

23 اسفند 1401

نخستین و کهن ترین وجه نماد شناسی نوروز، نوزایی و باز آفرینی طبیعت است. نوروز، به مفهوم نو شدگی و تجدید آفرینش است. نوروز نمادی است از بیداری طبیعت که …

نماد هرم بر روی دلار

نماد هرم

4 اسفند 1401

نماد، شیوه بیان کهن و اصولی برای انتقال منظور و مفهوم است. در میان نمادها، نماد هرم، پایدار ترین شکل هندسی است که نماد استایی و توازن است. نماد هرم …

هنر در زمان اشکانیان

هنر اشکانیان

2 اسفند 1401

در میان سلسله های پادشاهی ایران، اشکانیان، از برجسته ترین دولت ها بشمار می آید ، چرا که اشکانیان یکی از طولانی ترین و نیرومندترین آنهاست که در تاریک ترین …

تولید محتوا رسانه های اجتماعی چگونه انجام می شود؟

16 بهمن 1401

تولید محتوا چیست؟ مدیریت محتوا چیست؟ چگونه محتوا را در رسانه های اجتماعی مدیریت کنیم؟ چگونه محتوای موثر برای رسانه های اجتماعی ایجاد کنیم؟ در فضای مجازی نظیر فیس بوک …