قبلی
نماد نوروز

نماد شناسی نوروز

23 اسفند 1401

نخستین و کهن ترین وجه نماد شناسی نوروز، نوزایی و باز آفرینی طبیعت است. نوروز، به مفهوم نو شدگی و تجدید آفرینش است. نوروز نمادی است از بیداری طبیعت که …

تمدن یونان

8 اسفند 1401

در آغاز تمدن یونان، یکی از تمدن های باستانی است که از هزاره سوم پیش از میلاد آغاز شد و پایان آن هزاره ششم میلادی ( دوران کلاسیک)  برمیگردد. یونان …