نمایش 1-12 از 159 نتیجه
جایگاه مد در سیاست

جایگاه مد در سیاست، جامعه و جنسیت چیست؟

اردیبهشت 19, 1400

 امروزه مد و ترند در زندگی ما جایگاه ویژه­ای دارد به­ طوریکه تاثیر آن را می­توان در بخش­های مختلفی مانند سیاست، جنسیت، قراردادها و هویت اجتماعی به­ وضوح مشاهده کرد. …