نمایش 121-132 از 191 نتیجه
Political and Social Impressions of Brands-ideaschool

نمودهای سیاسی و اجتماعی برندها

دسامبر 10, 2018

به‌هرحال برندها صرفاً دارایی‌های اقتصادی نیستند. جدا از مزایای اجتماعی آشکاری که سبب ایجاد ثروت در توسعه استانداردهای زندگی، در هر دو سطح ملی و بین‌المللی می‌شود، درک زیادی از …

The Importance of Brands-ideaschool

اهمیت اقتصادی برندها

دسامبر 9, 2018

قطعاً تمام شرایط اقتصادی دشوار، قلب مرکزی برند را نشانه گرفته‌اند. درحالی‌که برند به‌وضوح به دارایی‌های «ناملموس» سازمان تعلق دارد به‌سختی می‌توان گفت که سهم اهمیت و اقتصادی کمتری از …

Motives and Challenges-ideaschool

انگیزه ها و چالش های فکر در ایده پردازی و خلاقیت

دسامبر 4, 2018

انگیزه‌ها بعضی از تحقیقات حاکی از آن است که انگیزه‌ها می‌توانند روند خلاقیت را تقویت نمایند. شرکت‌کنندگان به سه حالت تقسیم‌بندی شدند. در حالت اول، به همه شرکت‌کنندگان یک مبلغ …