نمایشگاه انفرادی نقاشی و حجم های ملیحه سیمی با عنوان “هاژی”

افتتاحیه جمعه ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۸ الی ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

هاژی به معنای : سراسیمه کردن، گیج کردن، آشفتن و مضطرب کردن و دست پاچگی می باشد.

انسان همواره درتلاش برای ایجاد تعادل درزندگی است. همیـن انسانــی که بـه دوگانگی وجودی خود،آگاه است. من برای فریاد در جامعه ایــی بزرگ به فکــر ساختن پیکره هایی شدم که دراصل ۳گانه ی ریتم، حرکت و تنوع متجلــی شده
است. کارهای من نوعی از انتزاع درونی است که باپیوند عناصر هنــری به وحدت رسیده و برای تثبیت حقایق و نشان دادن عمق درد و رنج پیکره ها از تسلط چاپ برمحیطی نرم و آرام مانند آبمرکب که یک سرزمین از جنـس روح لطیـف است
پی ریزی شده .

پیکره های تنیده درهم ازحباب وجودیم برآمده ، که در اجتماعـی پرتلاطم دست و پا میزنند. کارهــای من درباره چگونگــی ترکیب و چگونگــی پیدایش و نگرش این حقایق عالم هستی است. یعنی همان خط ها و موتیف هایی که از تکرار و تلفیق درکنارهم پدیدآمده است. آثار نوعی پیوندزدن ماده و احساس. درونی است که بتوانم شاهد شکل گیری اثری از جنس انسانی رنج کشیده باشد کار من این است که امری زیبا را ایجاد و حفظ کنم و شکل یک آگاهی درونی هم به شکل یک پیکره ی بیرونی ایجادکنم.

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “هویت بدون مرز”

افتتاحیه جمعه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۵ الی ۲۹ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

به کوشش عسل رستگار

شرکت کنندگان:

محیا عبرانی – فاطمه عرب بیگی – نفیسه محمدی – مهرنوش فرض الهی – شکوفه بستانی فرد – آزاده مرادی – هلیا عطاران شیرازی – عسل رستگار – مریم قزوینه – فرشته پزشکی – مریم فرد – عطیه فرجی – سیده مبینا سجادی

 

زن موجودی چند وجهی است، درست مانند الماس. چند شخصیتی در وجود یک زن یک وجود ذاتی است، زن در خودش بدون نیـــاز به واسطه و پیش از هر گونه تقسیم ممکن میان کُنش پذیری و کُنش گری، خودش خودش را لمس می کند.

نمایشگاه انفرادی نقاشی عزیز انزابی

افتتاحیه جمعه ۱ آذر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲ الی ۶ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

عزیز انزابی هنرمند با استعداد، پرشور و سختکوشی است که در ساخت قطعات منحصربفرد هنری با استفاده از تکنیک های متنوع، پیشینه دارد. عزیز دارای پیش زمینه قوی هنری است که می تواند تقریبا هر سبک یا موضوعی را اجرا کند. آثار او در حال حاضر در سرار جهان به نمایش گذاشته شده است. او می تواند با طیف گستردهای از مواد مانند سنگ، خاک رس و فلز قطعات هنری فوق العاده ای را ایجاد کند. برای او نیازهای بیننده در الویت قرار دارد، برای این منظور او با تمام قوا تلاش می کند تا با آخرین ابزار و تکنیک ها، آثار خود را به صورت مدرن حفظ کند.

نمایشگاه “لاله زار، چهارسوی کنت…”

به روایت عباس کتابی

افتتاحیه جمعه ۲۲ آذر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۳ الی ۲۷ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

امروزکه به شهرتهران می نگریم یادمان نمی آیدکه روزگاری این شهربرای خودش تفرجگاهی بود پر از باغ و بوستان و لاله زار. این که ناصرالدین شاه قاجار، باغ های لاله زار رابه درباریان فروخت تا قرض هایش به غربی ها را بپردازد حکایتی است جدا؛ اما داستان خیابان شدن لاله زارکه می خواست تکرار تجربه ی بازسازی شهری هوسمان درپاریس باشدباسیاست های مدرنیزاسیون رضاشاه درهم آمیخت ولاله زار را به نمایشگاهی از تابلوهای تجدد و نوسازی تبدیل کرد.

نمایشگاه انفرادی نقاشی ابراهیم اکبری

افتتاحیه جمعه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۶ الی ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی آبرنگ

به انتخاب استاد آریو فرضی

افتتاحیه جمعه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۳ الی ۲۷ آذرماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی عکاسی فائزه قجاوند

افتتاحیه جمعه ۲۹ آذرماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۳۰ الی ۴ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰