نمایشگاه گروهی با عنوان “پویش رنگ ها ۷”

کیوریتور : سحر فتح اله یی

افتتاحیه جمعه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۳ الی ۲۷ شهریور ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

پویشی از ورای جان آدمی در لباس هنر به کند و کاو بر جهان آدمیت می پردازد، انسان ذات بی انتها از یک احساس ناب است که در رنگها و خلق اثر تجلی پیدا میکند. توان یابان در کنار هنرمندان به خلق حقیقت این پویش درکالبد هنرهای تجسمی می پردازند تا مجموعه آثار پویش رنگها به نمایشی بی بدیل تبدیل گردد .

نمایشگاه انفرادی نقاشی ماهرخ طاهری

افتتاحیه جمعه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۳۰ شهریور ماه الی ۳ مهر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی نقاشی آزاده طاهریان

افتتاحیه جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۶ الی ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی با عنوان “رویارویی”

افتتاحیه جمعه ۱۲ مهر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۳ الی ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط لیلی منتظری

افتتاحیه جمعه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۷ الی ۱ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

افتتاحیه جمعه ۳ آبان ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۴ الی ۸ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی آثار مستر نقاشی

افتتاحیه جمعه ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۱ الی ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی سالومه مسچیان

افتتاحیه جمعه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۵ الی ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نقش‌مایه‌هایی از عشق، شور و شوق

 

سالومه مسچیان مقدم بیش از پانزده سال است که با پاستل گچی به قلمرو آفرینش هنری قدم گذاشته است و راهیِ راهی پر پیچ‌وخم شده، راهی که اندک افرادی تمنای گذر از آن را داشته‌اند. مسیری که آن‌قدرها که به نظر می‌آید آسان نیست و هر رهرویی در آن پایدار نمانده است.

با همه این تفاسیر سالومه مسچیان این مسیر را انتخاب کرده و در آن گام برداشته است. هنر او رنگ‌وبوی ایرانی و سنتی دارد. خانه‌های کاه‌گلی، شمعدانی‌ها و کوچه‌پس‌کوچه هنوز در قلب و دیده‌اش حضور دارند، هرچند که حضورشان در زندگی واقعی روز به روز کم رنگ و کم رنگ‌تر می‌شود.

می‌گویند نوستالژی اختراع یک پزشک ارتشی بود که علائم مشابهی را در سربازان سوئیسی دور از خانه مشاهده می‌کرد. او به این نتیجه رسید که آن‌ها درد دوری از خانه را دارند: دردی (آلژیا) برای خانه (نوستوس) و این سربازان درمانی نداشتند مگر فرستاده شدن به خانه.

شاید بتوان گفت نقاشی‌های سالومه مسچیان در تمنای روزگار گذشته یا در حال گذر یا همان نوستالژی به سر می‌برند. او فارغ از نظرات روزگار معاصر در وادی مخصوص به خود و تعهدات مخصوص به خود قدم برمی‌دارد و از چیزهایی روایت می‌کند که عطری از روزگار در گذشته را دارد. خانه یا فضاهایی که دیگر کمتر از آن‌ها می‌شود در زندگی روزمره شهری سراغ گرفت، بهانه‌هایی هستند برای سالومه مسچیان تا بار دیگر پاستل گچی به دست، بساط نقاشی‌اش را پهن کند و از خانه‌ای بزرگ، از سرزمینش روایت کند. نقاشی‌های او تصنیف‌هایی هستند در جهت به خاطر سپردن همیشگی آنچه که آن‌قدرها که باید جدی گرفته نشده است: فضاهای روستایی، عشایری و سنتی ایران همچون بازارهای سنتی و کوچه و پس کوچه‌ها، همان‌ها که عطر مادر و مادربزرگ‌ها را به خود به همراه دارد.

با این حال کارهای او محدود به سبک منظره نیستند، طبیعت بی‌جان و پرتره و نقاشی‌های فیگوراتیو او هم همین حال‌وهوا را تداعی می‌کنند، رفتن به سراغ ساز و نوای ایرانی و یا دخترانی با پوشش اصیل ایران زمین.

آنچه ورای ترکیب‌بندی، رنگ و تکنیک قدرتمند او سخن‌سرایی می‌کند فقط و فقط یک چیز است: چیزی است از جنس عشق و شور نسبت به خانه مادری، موطنش: ایران.

نمایشگاه انفرادی نقاشی عباس انزابی

افتتاحیه جمعه ۱ آذر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲ الی ۶ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی ابراهیم اکبری گرز

افتتاحیه جمعه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۶ الی ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی آثار مستر مجسمه سازی معاصر ایرانی

افتتاحیه جمعه ۶ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۷ الی ۱۱ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی آثار نوگرایان مجسمه سازی

افتتاحیه جمعه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۴ الی ۱۸ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی هلیا سلمانی

افتتاحیه جمعه ۲۰ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۱ الی ۲۵ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی سالومه مسچیان مقدم

افتتاحیه جمعه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۵ الی ۹ بهمن ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه پروژه کیوریتوریال مریم خلیل زاده

افتتاحیه جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۲ الی ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه پروژه کیوریتوریال الهام عسگری

افتتاحیه جمعه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۹ الی ۲۳ بهمن ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه انفرادی عکاسی بردیا سلطانعلی

افتتاحیه جمعه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۶ الی ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰