نمایشگاه گروهی با عنوان “پویش رنگ ها ۶”

کیوریتور : سحر فتح اله یی

افتتاحیه جمعه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۶ الی ۲۰ شهریور ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

پویشی از ورای جان آدمی در لباس هنر به کند و کاو بر جهان آدمیت می پردازد، انسان ذات بی انتها از یک احساس ناب است که در رنگها و خلق اثر تجلی پیدا میکند. توان یابان در کنار هنرمندان به خلق حقیقت این پویش درکالبد هنرهای تجسمی می پردازند تا مجموعه آثار پویش رنگها به نمایشی بی بدیل تبدیل گردد .

نمایشگاه طراحی اسکیس های داوود شیرمحمدی با عنوان “انسان، درخت، انسان”

افتتاحیه جمعه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۹ الی ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

درخت، انسان، درخت.
انسان، درخت، انسان.

من، و درخت. هر دو، پایی در گِل داریم! و، غذای جسمانیِ خویش را از زمین میگیریم.!
من، و درخت. هردو، سر در آسمانِ لایتناهی داریم! و، عالمِ خیال و رهایی و آزادگی خویش را، در بلندای آسمانها می جوئیم!

آنگاه که گرمایی سوزان، در بیابانی به سرگشتگیِ هولناکی می روم! دیدنِ درختی در دور دست ها، مرا به نجات و فلاح، و زندگی و آرامشی حیاتبخش نوید میدهد. و، با رسیدن به سایه سارِ فرحبخش درخت. من، یادِ تمامِ انسانهای بزرگی می اوفتم! که، چون درخت، همیشه سایه ی آنها بر سرم بوده است…!
و، در نگاه به شاحسارِ فروده آمده از میوه های درخت! فروتنی و بزرگیِ انسانهایی را بخاطر میآورم. که، خاضعانه مرا پذیرا بوده اند. و، هنرم آموخته اند.
و، من. در تمامِ فهمِ زیبایی های درخت. همیشه درختها را، آنگونه که می فهمم! و، آنگونه که هستند.! درختها را، برای شما نقاشی میکنم….

سهراب هادی.

داود شیرمحمدی در سال ۱۳۲۸ در تهران چشم به جهان گشود.

دیپلم ادبی را از دارالفنون دارد. در پانزده سالگی نزد استاد ارجمندنیا رفت و از ایشان طراحی و تصویرسازی و نقاشی رنگ و روغن آموخت. پس از آن وارد دانشگاه هنر شد و در رشته معماری داخلی به تحصیلات خود ادامه داد.

هم زمان در دو رشته معماری و گرافیک تبلیغاتی به فعالیت حرفه ای پرداخت. آتلیه خود را تاسیس کرد و در زمینه های طراحی گرافیک و چاپ سیلک مشغول به کار شد. چندی بعد کانون تبلیغاتی خود را، با گرایش تمامی امور تبلیغاتی و نیز عکاسی صنعتی، راه اندازی کرد.

عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران و عضو فعال در کمیته موزه و نیز عضو رسمی انجمن کانون های صنعت تبلیغات ایران است. شیرمحمدی تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کرده است و برخی آثار او در کتاب های طراحی گرافیک چاپ شده است.

نمایشگاه گروهی نقاشیخط با عنوان “خط معنا۲”

افتتاحیه جمعه ۱ شهریور ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲ الی ۶ مرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۲

 

نقاشی با عناصر و فرم های خوشنویسی ایرانی تفاوت جدی دارد با خطاطی سنتی که به جای مرکب از رنگ بهره می گیرد.
خوشنویسی سنتی همواره قاعده مند بوده و بنا بر شکستن قالب ها ندارد و هنر مدرن ساختارها را می شکند و محدودیت ندارد. درک انتزاع مدرن و تکنیک های معاصر و کاربرد آن درکنار عناصر خوشنویسی، یکی از راه های مناسب برای خلق اثر است. هنرمندنقاش ،خوشنویسی را در قالب ترکیب مدرن و قالب های نو به شیوه های معاصر نزدیک می کند.

 

اهورا محمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی مریم مقدم با عنوان “تَن”

افتتاحیه جمعه ۱۸ مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۹ الی ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

” تَن” بازتابی از جهان انسان است، انسانی که در تلاطم روزگار گاها دچار افول می‌شود. ناملایمات رو به زوال می‌کشاندش، اما با تلاشی مداوم، کشان کشان خود را به سوی روزنه امید سوق می‌دهد.

در این آثار سعی بر این بوده که رنج‌ها و تلخی‌های زیست شده، بیشتر با دفرمه‌ها و از ریخت‌افتادن‌ها به زبان تصویر ترجمه شوند و در نهایت تلاش انسان برای روی پا ماندن با تداعی فرم بدنی تخریب شده و پایدار به تصویر دوخته شده است.

 

مریم مقدم

افتادگانی در تمنای ایستادگی

 

تَن، همـان مفهومــی است که بیـش از هر چیــز در مواجهـه با طراحی‌های مریم مـقــدم با آن روبه‌رو می‌شویم. تن؛ همان عرصه‌ای است کـه دنیای معاصر هـنـر، آن را بـه کــارزار خود تبدیل کرده است.
تنی که همواره یا نادیده گرفته می‌شد یا به شکلی آرمانی بــه تصویر درمـی‌آمـد. حـالا امـا دنیای معاصر، آن را در مرکز توجهات خود می‌نشاند. ایـن تــن امـا دیگر نمونـه‌ای عـالـی و بی‌عیب‌ونقص از تناسبات طلایی دوران رنسانسی نیست بلکه این تــن، تـــنی است کـاملاً زمینی و دستخوش کاستی، فقدان و ناتوانی است. تنـــی کـه اینجا و اکـنون می‌تواند حضور داشته باشد و روایت‌گر دنیای درونی و جـهان بیرونی همـان انسان بـاشد. انسانـی کـه دیگر همچون نقاشی‌های داوینچی یا تندیس‌های مـیـکل آنـژ از قدرتی جـادویی بـرخوردار نیست.

تن انسان امروز، تنی است که گاه بـه گاه از پـای درمـی‌آید و ایـده‌آل‌هـایـش به مـحـــاق می‌رود. تـن‌های آفریده مریم مقدم از پای افتاده‌اند و حتی می‌توان گفت که بـه نظر خوار و خفیف شده می‌رسند. با این حال طراحـی‌هـای او از چنین تــن‌هایـی، همچنان قـدرتمند و شکوهمند‌ هستند. انسان‌هایی که مـی‌توانند در نـهایت از پـای ‌افتادگـی، شکوهمند بـه نـظـر برسند. ترکیباتی که از پای افتاده‌اند و غالبـاً سرشـان در ترکیب‌بندی دیـده نمـی‌شود؛ حـتـی
جنسیتشان هم اهمیت خاصی ندارد. فـرم‌های اعـوجاج یـافته و در هـم پیچیــده شـده تــن گاه با رنگ‌های گرم، القای التهاب و تنش می‌کنند و گـاه فضای سـرد تـرکیب‌بندی، گویـی روایتی از فردی در حال احتضار است.

ترکیب‌بندی‌ها، محکـــم و رنگ‌ها به ‌درستـی انتخاب شده‌اند، ضـرب قلـم‌ها از توانایی هنرمنـد در به تصویر کشیدن فرم‌های از ریخت‌افتاده تــــن، سخن می‌گویند و در راستای هـدف او در نشان دادن تلاش و تقلای انـسان معـاصـر بـرای غلبه بـر مصائبی هستند که او را احـاطـه کرده‌است. آن‌ها بیش از آن‌که یک تـــن باشند، دست‌هـا و پاهایـی هستنـــد در تلاش بـرای زنده‌مـاندن و درآمدن از وضعیت کنونی. تـن‌هایی که تجلی دنیای انسـان‌های فروافتاده‌انـد؛ فروافتادگانـی در تلاش برای دوباره سرپا ایستادن، افـول، زوال، رنـج‌هـــــا و تلخـی‌هـای زیسـت شـده، از ریخـت افتاده، دفـرمــه، تخـریب شـده. ایـن‌ها واژگـانی هستند کـه مریـم مـقــدم در گـزاره یـا استیتمـنت هنــریش از آنها برای به کلام کشاندن نقاشی‌هایش بهره می‌گیرد، ولی این همــه ماجرا نیست. فیگورهای افتـاده امـا قدرتمند مـریـم مـقـدم، با همــه تلاطــم‌های روزگـار، دسـت از مقاومت نمی‌کشند. آن‌ها با «تلاشـی مـداوم» و «کشــان کشــان» خــود را بــه سوی روزنه امیـد سـوق می‌دهند و حتی با آنکه در اکثر آثـار در حالتـی افقـی به سر مـی‌بــرند امـا تــلاش بـرای ایستـادن را از یـاد نبرده‌اند. ایـن پیــکره‌هـای رنــگیـن کــه گـــویی میان اندوه، رنــــج و سختـی‌های زنـدگـی غوطه‌ور هستند، بـاوری دارند و آن اینـکــه در بـرابــر زوال، افـول و تخریب مقاومت کنند. نبردی برای ایستاده زیستن حتی اگر از پای افتاده باشند.

 

آرش سلطانعلی

مقدمه ای بر نمایش آثار مریم مقدم

 

تن من، تـن ما ،،، تن، ماده مشترک ادراک و حضور دیگـری، اولین نمود موجودیت و آکنده از رازهــای جبری بودن و فردیت همچون وراثـت، اکـتسـاب، اقلیم و … است.

نقاشـی، کهن ترین فرم نزدیک به هنر معاصـــــر است که در دست سازه های انسـان، مشاهـده شـده و در این بازنمایی های تن آدمـــی به وفـــور در اقالـــیم گوناگون مشاهده می شود.
اینچنین شد که معلمان هنر، ابتدایی ترین و به حق پرسـود ترین روش را بــرای آمــوزش طـراحــی، بازنمایی تن انتخـاب نمودند.
نه به این سبب که در دستـرس است و ســوژه ای کهن و یا مبنای سفارش درخواست کنندگان هنر. امروز، خواستگـــاه، چیز دیگــری است؛ شایـد در مــیان مانــدن سـوژه و ابـژه، هنگـامی که خـود را به تصویر میکشی یا تنـی هماننـد خود را در حال پدیداری چیستی درونت یا بیرونت نشان می دهی.
فرم بیرون رمزگان ورود به درون است و نقـاش با انتخاب نحوه طراحی رنگ گذاری و جاری شــدن انرژی بصری، سعی در کشف خود و جهان عمـیق درون دارد.

در آثار مریم مقدم بیان گرایی رمانتیکی در جریان است که سعی در عبور از عــریان گرایی امــروز و واگویی رنج و مهابت زیستن معاصــر، در کشاکش فیگــورهای هـمیشــه دیــده شده تـــاریخ دارد.

 

جـاویــد رمضــانی

نمایشگاه انفرادی مجسمه علیرضا فریدونی با عنوان “پدر زمین”

افتتاحیه جمعه ۱۱ مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۱ الی ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه نوگرایان نقاشیخط ایران

افتتاحیه جمعه ۴ مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۵ الی ۹ مرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه نقاشی اِلِناز کاظم تاش

افتتاحیه جمعه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۹ الی ۲ مرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه نقاشی خط شهرام غلامی

افتتاحیه جمعه ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۲ الی ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه عکاسی مریم مددی

افتتاحیه جمعه ۱۴ تیر ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۵ الی ۱۹ تیر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه نقاشی زهره قاضی حسینی با عنوان “اتاقی آشنا”

جمعه ۷ تیرماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۸  الی ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه بزرگان خط نقاشی با عنوان “آوای خط ”

نمایشگاه آوای خط، مجموعه آثاری منحصر به فرد از بزرگان پیشکسوت خط نقاشی است که در گالری ایده برگزار می شود.

کلیه آثار هنرمندان این نمایشگاه به بالاترین رقم پیشنهادی به فروش خواهد رسید.

در این نمایشگاه ۲۶ اثر از هنرمندان برجسته و صاحب سبک از جمله :

نصرالله افجه ای :

نصرالله افجه ای احتیاجی به هیچ تعریف و معارفه ای ندارد، هنرمندی پیشکسوت که دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد است. نقاشیهای او که ایشان تمایل دارند نقاشی خوانده شوند ترکیب های بدیعی از عنصر خط به عنوان موتیف و سنگ بنای نقاشی هایش هستند، او فرم های نو و مواد و مصالح مدرن را به کار می گیرد تا دنیایی شگفت آور را پیش چشم مخاطب قرار دهد. با این حال همچنان رنگ آمیزیی های او و استفاده او از خط، به ویژه استفاده از خطوط کوفی و رنگ های گرم و سنتی توانسته است این سنت را به زیباترین شکلی با مدرنیته پیوند دهد. از نظر استاد افجه ای نقاشیخط گرچه رشته‌ای بین‌المللی است اما موضوع آن سرزمینی است که با نشانه‌سازی‌های فرهنگی اش مطابقت یافته است. آثار نصرالله افجه‌ای در حراج‌های بین‌المللی کریستیز، بونامز، ساتبیز و همچنین حراج تهران شرکت داشته و نقش مهمی در اقتصاد هنر برون مرزی ایران بازی کرده است.

 

فرامرز پیل آرام :

او از استادان مکتب سقاخانه یا هنر نوی ایرانی بود. استعداد او در نقاشی از همان عنفوان جوانی  توجه اهل فن را به خود جلب کرد. در بیشتر کارهای او المان هایی از سنت ایرانی و همچنین خط دیده می شود. او از عناصر مختلف سنت همچون خطوط ایرانی به عنوان عنصری برای هماهنگی و ریتم بخشیدن به کارهایش استفاده کرد. خط فارسی در کارهای او به گونه ای نت موسیقیایی دارای ضرب آهنگ تبدیل می شود؛ موسیقی ای به دنیا آمده از امتزاج سنت و مدرنیته، نگاهی که از یک سوی به هنر انتزاعی و گرافیک تمایل دارد و از سوی دیگر به جامعه و سنت هایی که در آن و با زندگی می کرد. مرگ زودهنگام او اما مجالی برای بالندگی بیشتر چنین رویکرد بی نظیری باقی نگذاشت.

 

سید محمد احصایی :

سید محمد احصایی که در شهر خط و خوشنویسی یعنی قزوین به دنیا آمد، بیش از ۵۰ سال از عمر خود را صرف رشته ای کرده است که او خود یکی از پایه گذاران آن بوده است، رشته ای به نام نقاشی خط. علاوه بر این او خود را از نقاشان سنت قهوه خانه می دانست و از نخستین افرادی بود که از حروف به عنوان فرمی بصری بیش از فرمی مفهومی در کارهایش بهره گرفت. کلمات مذهبی همچون «الله»، «بسم الله» و «لااله الا الله» نمود خاصی در کارهای او دارند و بیانی بصری از عرفان و تصوف اسلامی را به معرض دید می گذارند. آثار او نه فقط توانست در ایران از اعتبار ویژه ای برخوردار شود که در سطح بین المللی نیز برای ایران و هنرمندان ایرانی اعتبار ویژه ای در پی داشت. بسیاری از کارشناسان کار او را دارای رویکردی گرافیکی نسبت به خط می دانند. کارهای این هنرمند نیز در حراج های بین المللی به موفقیت های چشمگیر و منحصربه فردی دست پیدا کرده است.

 

علی شیرازی :

علی شیرازی در حوالی شیراز شهر شعر و ادب به دنیا آمد و از کودکی استعداد بارزی در خوشنویسی از خود نشان داد و همین استعداد او را نزد استادان به نام خوشنویسی همچون غلام حسین امیرخانی کشاند تا خود به تدریج به درجه استادی رسید. علی شیرازی خوشنویسی تواناست که اجراهای دقیق و قدرتمندش، می تواند مدت ها چشم را به خود مشغول کند. او بیشتر از خط نستعلیق استفاده می کند و سرمایه او در این سفر خطیر برخورداری از هنر خوشنویسی ایرانی است که ترکیب بندی های سیاه مشق در خوشنویسی سنتی را به ذهن متبادر می کند. او در کارهایش حروف و کلمات را لایه لایه و با سایه روشن های ظریف که به آن حجم و تعالی می بخشد، کنار یکدیگر می چیند. کارهای او نیز متاثر از متون مقدس اسلامی همچون سوره فاتحه است. کلمات در هم پیچیند و در هم گم می شوند و باز گویی از این چرخه بیرون می آیند، شکوهی راز آمیز که قدرت فرم، رنگ و ترکیب قدرتمند سنت و مدرنیته را چنان به رخ می کشد که بیننده لحظه ای  نمی تواند از تماشای آن رو گرداند.

 

علیرضا اسکندری – خسرو روشن – حسین نوروزی – کاظم خراسانی – ایمان ملاجعفری و دیگر هنرمندان این هنر فاخر رونمایی می شود.

 

جمعه ۲۴ خرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۵ الی ۶ تیرماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

 طرحی نو در آسمان عشق

این روزها حوالی میدان هفت‌تیر، خیابان خردمند شمالی که بگردید، موسیقی زیبایی را خواهید شنید از ترکیب خلاقیت ایرانی در کنار مدرنیسم آن سوی آبی به وجود آمده، موسیقی‌ای که از کنار هم قرار گرفتن خط، فرم، رنگ و شعر ساخته شده و آوایی خلق کرده که همچون صدای سخن عشق زیباست: ‌

و عشق ، تنها عشق
ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس
و عشق ، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد،
مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

همان گونه که سهراب سپهری، سپهری جدید در تجربه معاصر انسان ایرانی از عشق را در اشعارش ترسیم کرد، هنرمندان و پیشکسوتان تجسمی دیروز و امروز ایران، سال‌هاست که با موفقیت توانسته‌اند، تجربه منحصربه‌فردی از ترکیب عناصر خط و هویت ایرانی به وجود آورند ، اساتیدی که برخی از آن‌ها دیگر در میان ما نیستند و برخی دیگر هنوز که هنوز با همه استادی این مسیر پرفراز و نشیب را می‌سازند و به پیش می‌برند.

این روزها گالری ایده، نمایشگاهی با نام «آوای خط» ترتیب داده که در آن اساتید هنر خط و نقاشی یا نقاشیخط به یکدیگر پیوسته و هر یک سازی به دست، موسیقی‌ای الهام‌بخش و یگانه را به گوش مخاطبان می‌رسانند: کنسرتی از عشق و شور و رقص بر بوم و به زبان انسان معاصر.

این بار به جای قلمو، این قلم است که روی بوم می‌رقصد و آواز سر می‌دهد، آوازی از سر عشق که عصاره فرهنگ و هنر ایران و ایرانی است. عشق، همان سه حرف ساده میان تهی رقصان که گرد می‌شود و می‌رقصد یا نام‌هایی که از عشق به وحدت هستی خبر می‌دهد. تک واژه‌هایی که از عمق جان برمی‌خیزند و هم معنا و هم فرم خود را بر بوم و پوست و کاغذ به نمایش می‌گذارند.

به‌راستی که هنرمندان خلاق ایرانی هر زمانی از تاریخ، توانسته‌اند ترکیبات بدیع خود را به دنیای هنر عرضه کنند؛ چه آن زمان که خط نسخ و تعلیق را با یکدیگر ترکیب کردند و خط فریبنده نستعلیق را آفریدند و چه زمانی که عناصر خطوط باستانی ایرانی و عربی را به بوم‌های نقاشی خود کشاندند، مسیری تازه را برای آفرینش گشودند.

اساتید هنر نقاشیخط به زیرکی دریافتند که به کارگیری این خط و راه دادن آن به صفحه بوم نقاشی، امری است گریزناپذیر از تجربه معاصر انسان ایرانی و این قابلیت را دارد که هم مخاطب داخلی و هم مخاطب خارجی را فریفته خود کند. اینجا سخن از ترکیبی نوآورانه بود که به زبان امروزی سخن می‌گفت. هنری که کتبیه‌های معماری و صفحات خوشنویسی را ترک می‌کرد و بر بستر دیگری می‌درخشید.

نمایشگاه «آوای خط»، نمایشگاهی است که با این‌که نام‌های پیشکسوتانی همچون محمد احصایی ، نصرالله افجه‌ای و فرامرز پیلارام بار بار قدمت و استواری آن را به دوش می‌کشند اما آثار اساتید دیگر همچون  حسین نوروزی، خسرو روشن، کاظم خراسانی، علیرضا اسکندری، علی شیرازی و ایمان ملا‌جعفری نیز چنان خودی نشان می‌دهند که هر بیننده‌ای را به تحسین وا می‌دارند و با این حال مخاطبان بدون شناختن حتی نام یک هنرمند می‌توانند دریابند که این نمایشگاه از اصالت‌ها روایت می‌کند. «آوای خط» تا ششم تیرماه در نگارخانه ایده برپاست.

گالری ایده همچنان پرفروش

گالری ایده با در اختیار داشتن فضای وسیع و تخصصی و استقبال بالای علاقه مندان، همچنان به فروش آثار هنرمندانش ادامه می دهد.

گالری ایده در نمایشگاه «انسان معاصر» که مورد استقبال بالای علاقه مندان قرار گرفت، موفق شد آثاری از هنرمندانی مانند : مائده براتی – یاسمن بحربادی – ماهرخ طاهری – حمیدرضا خلیفی به فروش برساند.

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “انسان معاصر”

جمعه ۱۷ خرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۸ الی ۲۲ خرداد ساعت ۱۰ الی ۲۰

کیوریتور : ارغوان افشاریان

هنرمندان :

شیرین مدنی، مهدی منصوری، مرضیه همایون فر، زهره محمدپور، ارغوان عبدالمحمد شفا، حمیدرضا افشار، نرگس مهجور، رعنا نویدی، امیررضا یاورخانی، لعیا تبریزی، فرزانه قادری، حسنیه زعفرانچی زاده مقدم، شبنم عسکرزاده، سحر لواسانی، فاطمه پاو، ناهید چهرازی، شقایق جمالی مهر، نسرین حسنی، نورالله رستمی، حسن ابراهیمی

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان “انسان معاصر” 

جمعه ۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۱ الی ۱۵ خرداد ساعت ۱۰ الی ۲۰

هنرمندان : 

اورانوس افشاریان، شیما هنا امینی ساناز آبایی، لیلا بانگی، یاسمن بحربادی، مائده براتی، مینو بلال، ساحل سادات تولایی، بهاره حاجی جعفری، فاطمه خانی قلعه، مهشید دهقانیان، سارا رشیدی، مهدخت رضاخانی، میلاد شاهمرادی، فاطمه شیخ محمدی، مژده شیرزاد، هدیه صادقی، مهسا صدوقی، ماهرخ طاهری، ساناز مارابی، معصومه محمدیاری، کیمیا نوریان، شیما ویشکایی، جمیله یاسینی، حمیدرضا خلیقی

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان ” انسان معاصر ”

جمعه ۳ خرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۴ الی ۸ خرداد ساعت ۱۰ الی ۲۰

هنرمندان : 

عسل رستگار، مریم مکری، سما حبیبی‌راد، رزیتا صراف، فروهه وکیلی، بهناز نبی، سارا تیموری، حسین یکتا پور، آریتا اسکندری، سارا درگاه نژاد، فرشته شفیعی ثابت، اکرم کشاورز، سروناز محمودی، حدیث جلیپور، بهار سبحان‌زاده، میترا بهروزی، هادی غلامی، شیرین یغمایی، سحر صنیعی، مریم ریاحی فرد، پریسا صادق جولا

نمایشگاه نقاشی انفرادی فرشته فرمانی با عنوان بی پایان

افتتاحیه جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۸ اردیبهشت الی ۱ خرداد ساعت ۱۱ الی ۲۰

نمایشگاه نقاشی انفرادی هدا بلوری

جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۱  الی ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه نقاشی خط “ساناز ملکی”

جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۱۴  الی ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

برنامه های هفته هنر نقاشی :

› عنوان برنامه : ورکشاپ نقاشی طبیعت

استاد : داوود شیرمحمدی

زمان برگزاری : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : ورکشاپ نقاشی آبستره

استاد : فرشته فرمانی

زمان برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : ورکشاپ طراحی خلاق

استاد : پیام یاسینی

زمان برگزاری : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

گزارش نشست : موسسه فرهنگی هنری ایده به مناسبت هفته نقاشی میزبان ورکشاپ طراحی خلاق بود. این ورکشاپ با حضور پیام یاسینی استاد دانشگاه و جمعی از علاقه مندان برگزار شد.
در ابتدای این ورکشاپ پیام یاسینی از مدرسین مدرسه هنری ایده روند طراحی در دوران کلاسیک و معاصر را بررسی کرد. یاسینی طراحی را همردیف با نقاشی برشمرد و از طراحی به عنوان یک اثر کامل نام برد. او طراحی خلاقانه را طراحی اشیاء پیرامون هنرمند نمی داند بلکه طراحی را می توان خلاق نامید که بتواند ذهنی باشد. یاسینی برای علاقه مندان ورکشاپ توضیح داد که طراحی می تواند بدون مشاهده اشیاء پیرامونتان صورت گیرد؛ شما با ساخت تصویر ذهنی از اشیاء می توانید طراحی کنید و در نهایت آن را پیاده سازی کنید.

 

› عنوان برنامه : ورکشاپ نقاشی فیگوراتیو

استاد : رزیتا حاجتی

زمان برگزاری : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

گزارش نشست : موسسه فرهنگی هنری ایده به مناسبت هفته نقاشی ورکشاپ نقاشی فیگوراتیو را برگزار کرد.
رزیتا حاجتی از مدرسین مدرسه هنری ایده در ورکشاپ نقاشی فیگوراتیو شرکت کنندگان را با تکنیک های متنوع خلق نقاشی فیگوراتیو آشنا کرد. در این ورکشاپ نقاشی که از مدل زنده استفاده شد، رزیتا حاجتی انواع تکنیک ها نظیر آب مرکب، قلم فلزی، پاستل و پرتره با آکریلیک را به همراه شرکت کنندگان بر روی نقاشی فیگور پیاده سازی کرد. رزیتا حاجتی در پایان این ورکشاپ نقاشی علاوه بر پاسخ به سوالات شرکت کنندگان؛ شیوه های کنکاش و دقیق نگاه کردن به مدل زنده و شیوه های به اتمام رساندن نقاشی فیگوراتیو با تکنیک های مختلف را برای علاقه مندان توضیح داد.

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی تحلیل آثار هنری از دیدگاه نشانه و معنا

استاد : دکتر حمیدرضا شعیری

زمان برگزاری : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

گزارش نشست : موسسه فرهنگی هنری ایده به مناسبت هفته نقاشی میزبان نشست تخصصی تحلیل آثار هنری از دیدگاه نشانه و معنا بود. این نشست با حضور دکتر حمیدرضا شعیری منتقد هنری و جمعی از علاقه مندان برگزار شد.
دکتر شعیری در این نشست که در مدرسه هنری ایده برگزار شد؛ به بررسی نشانه پردازی و معناپردازی در آثار هنری پرداخت. حمیدرضاشعیری با تجزیه و تحلیل عناصری ساختاری آثار هنری نظیر خط، رنگ، نور و صدا، ارتباط این عناصر را با مفهوم روساخت و ژرف ساخت در آثار هنری توضیح داد. او در ادامه به رابطه ساختار و معنا براساس تابلو جیغ از ادوارد مونک پرداخت و بیان کرد که میان ساختار و معنا در آثار هنری رابطه مستقیمی وجود دارد.
در پایان این نشست تخصصی، دکتر شعیری آثار هنری کلاسیک و مدرن را از منظر نشانه شناسی و معنا با یکدیگر مقایسه کرد. در آثار هنری کلاسیک دلالت ها مبتنی بر ثبات، پایداری و شکوه است درحالیکه در آثار هنری مدرن این دلالت ها به علت مخشوش کردن شفافیت اثر، مبتی بر تردید و گسستگی است.

 

› عنوان برنامه : طراحی کاراکتر

استاد : مهناز بهرامیان

زمان برگزاری : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

گزارش نشست : موسسه فرهنگی هنری ایده به مناسبت هفته نقاشی ورکشاپ طراحی آناتومی را برگزار کرد. مهناز بهرام نیا در این ورکشاپ ابتدا شرکت کنندگان را با مبانی و تئوری های هنرهای تجسمی آشنا کرد سپس به مباحث علمی و نظری طراحی آناتومی نظیر آناتومی بدن، ماهیچه ها، استخوان بندی و مفاصل پرداخت. شرکت کنندگان در حین یادگیری مکانیزم های مختلف بدن، تمرین های ورکشاپ نظیر طراحی سر را تمرین کردند و در پایان، مدرس ورکشاپ طراحی شرکت کنندگان را بررسی کرد.

 

› عنوان برنامه : طراحی فیگوراتیو

استاد : مرتضی یزدانی

زمان برگزاری : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : گالری ایده

نمایشگاه هفته گرافیک – نمایشگاه گروهی پوستر ” آثار گرافیک کوروش پارسا نژاد ”

جمعه ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۷  الی ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۲۰

 

برنامه های هفته گرافیک :

› عنوان برنامه : نمایشگاه آثار طراحی گرافیک

استاد : کوروش پارسا نژاد

زمان برگزاری : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی طراحی گرافیک

استاد : کوروش پارسا نژاد

زمان برگزاری : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۴ عصر

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : نمایشگاه بین المللی پوستر فیر پلی

استاد : گروهی

زمان برگزاری : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : رو نمایی از کتاب نمایشگاه بین المللی پوستر فیر پلی

استاد : آرش سلطانعلی

زمان برگزاری : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی طراحی پوستر تئاتر

استاد : سینا افشار

زمان برگزاری : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : گالری ایده

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی فتو مونتاژ

استاد : سعید رضوانی

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی نرم افزارهای گرافیک

استاد : عباس عیوض زاده

زمان برگزاری : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : واحد ۴۷

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی تایپوگرافی یا خلاقیت

استاد : احسان مرادی

زمان برگزاری : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : واحد ۴۷

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی خط در گرافیک

استاد : سعید نقاشیان

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی هویت بصری و برندینگ یا معرفی کتابهای منتشر شده توسط ایشان

استاد : آرش سلطانعلی

زمان برگزاری : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر

مکان برگزاری : واحد ۴۷

 

› عنوان برنامه : برگزاری نمایشگاه آنلاین گرافیک زبان جهان

زمان برگزاری : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : شبکه های مجازی

 

› عنوان برنامه : نشست استودیو a4

استاد : استودیو a4

زمان برگزاری :

مکان برگزاری : مدرسه ایده

 

› عنوان برنامه : نشست تخصصی طراحی گرافیک طراحی جلدکتاب

استاد : فرزاد ادیبی

زمان برگزاری : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۵ عصر الی ۷

مکان برگزاری : مدرسه ایده

 

› عنوان برنامه : برگزاری ورک شاپ گرافیک زبان جهان

زمان برگزاری : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : مدرسه ایده

 

› عنوان برنامه : تجربیات در طراحی گرافیک

استاد : احسان مرادی

زمان برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : اراک

 

› عنوان برنامه : دوسالانه گرافیک استان قم

استاد : فرزاد ادیبی

زمان برگزاری :  ۷ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان برگزاری : قم

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “اِشق “

جمعه ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۳۱ فروردین الی ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۲۰

کیوریتور : الناز صنیعی ، فارغ التحصیل رشته کیوریتوریال از مدرسه هنری ایده.

این نمایشگاه به عنوان پروژه پایانی ایشان از مدرسه هنری ایده برگزار می گردد.

آثار هنرمندان : مینا انوشه ، ریحانه تیماجی ، جواد خدیو ، پرنیان دژم شهابی ، رضا سرشار ، هدی شباب زاده ، هانیه شیر آشیانی ، مینا طافی ، ساجد مقبولی ، اسماعیل نخعی

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “صلح و انتزاع “

جمعه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید ۲۴ الی ۲۸ فروردین ساعت ۱۰ الی ۲۰

آثار هنرمندان : بهروز بلوری ، بهنام جلالی جعفری ، پرویز حیدرزاده ، داوود شیرمحمدی ، کیوان عسگری ، اهورا محمدی ، پیام یاسینی ، افسون منتظری ، سیروان کنعانی ، فرشته فرمانی ، حمید ایرانشاهی ، زهرا عیشی ، شیما مطلبی ، هدی بلوری ، نفیسه عمرانی ، سوسن قائم مقام ، حمید زریباف ، هلیا عرفانیان ، آروین دوالو ، سالومه مسچیان  مقدم ، افسانه صدیقیانی فر ، اعظم تدینی ، لیلی احمدوند ، میترا احمدی ، مانا سپه وند

نمایشگاه گروهی نقاشی  با عنوان ” یک قدم تا بهار ”

جمعه ۲۴ اسفند در گالری ایده افتتاح شد.

بازدید ۲۵ الی ۲۸ اسفند

ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهى نقاشى

جمعه ١٧ اسفند در گالرى ایده افتتاح شد.

بازدید ١٨ الى ٢٣ اسفند
ساعت ١٠ الى ٢٠

نمایشگاه زَنگَل در گالری ایده

نمایشگاه گروهی زنگل جمعه ۱۰ اسفند با نمایش ۲۱ اثر در گالری ایده برگزار شد.
زَنگَل حاصل پژوهش های گروهی با موضوع زنان بختیاری است که به صورت گزیده ای از عکس ها و مقالات توسط آرش محمدی و گلرخ خرازی کیوریت شده است.
شما در این نمایشگاه باورها و احساسات زنان_عشایری را در قالب پوشاک، رقص و صنایع دستی مشاهده می کنید. رنگ ها و نقوش در عکس های این نمایشگاه، بازتاب تمایل درونی زنان بختیاری به انتزاع را نمایش می دهد.
زنان بختیاری شادی و زیبایی را به تلخی ها و واقعیت های زندگی می افزایند.
در روز پایانی این نمایشگاه در تاریخ ۱۶ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۱۸ نشست تخصصی نقد و بررسی آثار توسط عباس عرب زاده، حسن غفاری و ساسان مویدی برگزار می شود.

نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی استاد بهروز بلوری

افتتاح نمایشگاه نقاشی های بهروز بلوری ۲۶ بهمن ماه بود.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است : هنرمند به جامعه خود بدهکار است. این جمله ماندگار و پرمعنای همیشگی اوست. بنابراین تمام توان خود را پیشه کرد تا برای جامعه خود مفید و پرثمر باشد. اکنون شما شاهد آثاری رنگین و فرم هایی از دل طبیعت هستید که نمادی از عشق لایتناهی او به زندگی است.

بازدید شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۲۰ 

نمایشگاه گروهی نقاشی ” آواز ماهی ها ”

افتتاحیه این نمایشگاه جمعه ۱۹ بهمن ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار شد.

بازدید از این آثار هر روز ۲۰ الی ۲۴ بهمن از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۸ شب می باشد.

نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی خط رحیم نائینی

در این نمایشگاه ۲۶ اثر از استاد رحیم حسن نائینی برای علاقه مندان خط نقاشی به نمایش گذاشته شد.

گالری ایده تا روز چهارشنبه ۱۷  بهمن ماه میزبان علاقه مندان این نمایشگاه می باشد.

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان خیال پارس

۵ الی ۱۱ بهمن ماه ۹۷

نمایشگاه گروهی نقاشی

فروش آثار نمایشگاه نقاشی «در جستجوی خویشتن» همچنان ادامه دارد.
نمایشگاه گروهی نقاشی «در جستجوی خویشتن» جمعه ۲۸ دی ماه با حضور جمعی از علاقه مندان برگزار شد.
در این نمایشگاه ۱۰ اثر در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت. تعدادی از آثار هنرمدان نیز به فروش رسید و همچنان فروش دیگر آثار ادامه دارد.
علاقه مندان تا ۳ بهمن فرصت دارند از ساعت ۱۰ الی ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند.

نمایشگاه و ورکشاپ آثار مجسمه و کاراکتر Doodle Art با عنوان مستر کاراکتر

مانیاد فروتن ( مانیاک )

افتتاحیه ۲۱ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید تا ۲۷ دی ماه ۱۰ صیح لغایت ۸ عصر

نمایشگاه گروهی نقاشی افسون منتظری

وارونگی

نمایشگاه آثار پیام یاسینی ، عصر روز جمعه ۳۰ آذر، در گالری ایده با حضور جمعی از علاقه مندان برگزار شد.

در این نمایشگاه ۳۰ عکس با عنوان وارونگی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

پیام یاسینی با وارونه ­کردن تصاویر، به انسان معاصر واکنش نشان می­دهد. انسانی که برای بدست آوردن موقعیت های بهتر برای خود، جهان پیرامونش را تخریب می­کند.

پیام یاسینی با دغدغه­ ۲۰ ساله درباره موضوع محیط زیست، پروژه­ وارونگی را از یکسال پیش آغاز کرد و بعد از گذشت یک سال ممارست آن را به پایان رساند.

یاسینی با استفاده از تکنیک­­های مختلفی از جمله وارد کردن خطوط به عکس هایش، جهان غیر واقعی انسان­ها را هدف می­گیرد. جهانی که خیال می­کنیم جهانی زیباست اما جز ویرانی نیست. از سویی دیگر پیام یاسینی با ترکیب هنرمندانه عکس­هایش با نقاشی، انسان معاصری را نشان می­دهد که در حال از بین بردن تصویر واقعی طبیعت و جهان اطراف است.

محیط زیست در عکس­ها و فیلم­های یاسینی ابزاری برای نقد انسان معاصر است. او وارونه می­کند تا نشان دهد راهی که انسان به پیش می­رود، راه وارونه است، راه انحطاط است.

siyahe-ideagallery

سیاهه، آثار نقاشیخط

کاظم خراسانى
افتتاحیه:جمعه ١۶ آذرماه ۹۷  ساعت:۱۶ الی ۲۰
بازدید:شنبه تا پنجشنبه  ساعت:۱۰ الی ۲۰

آثار نقاشیخط دکتر کاظم خراسانی در گالری ایده یکی از معدود نمایشگاه هایی است که تلفیق دو هنر خط و نقاشی را با قدرتی وصف ناشندنی به نمایش می گذارد ، افراد شاخصی مانند هادی مظفری ، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی ، رییس موزه  هنرهای معاصر ، استاد ید الله کابلی و هنرمندانی مانند حسین نوروزی و مجید ملانوروزی را به بازدید از این آثار ترقیب کرده است.

ترکیب رنگ ها و فرم ها در این آثار که همگی به وسیله دست های هنرمند خلق شده به قدری زیباست که چشم هر بیننده ای را به تحسین وامیدارد. همین پتانسیل است که فروش این تابلوها را رونق داده به طوری که در همان روز افتتاح ، ۳ اثر به فروش رفت.

اینجاست که عنایت الله نظری درباره آثار خراسانی می گوید : در بسیاری از این آثار ، خطوط با رنگ هایی عاشقانه دست به دست هم سرود زیبایی سر میدهند و نگاه را به میهمانی سفره رنگین هنر دعوت می کند.

نمایشگاه حجم نقاشی با عنوان گمشدگان آفرینش

روزبه مدنی و آفتاب آرانی
افتتاحیه ۹ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۶ الی ۲۰
سایر روزهای بازدید ۲ الی ۱۴ آذر ، ساعت ۱۰ الی ۲۰

نمایشگاه گروهی نقاشی textitle آثار کوچک با عنوان در پرده چشمان من 

افتتاحیه ۲ آذرماه ساعت ۱۶ الی ۲۰
بازدید از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۲۰
در راستای تحولی که در دنیای نقاشی از مهارت در پدید اوردن فیگورهای پیچیده و واقع گرایانه ، به نگاهی انتزاعی و درونی از پدیده های واقعی پیش امده است، اثاری که امروز در برابر دیدگان شماست در جستجوی پرداختی خیال انگیز و درونی از وقایع و نشانه هایی است که هر لحظه در پیرامون ما حضور دارند انچه که شهر را به صورت یک کل واحد مجسم می نماید مجموعه ای از اجزای گاها بسیار نا متجانس است، همانند پنجره های کوچک و شبکه های رنگارنگه نمایشگاه ما ، که تصویری معما گونه از خیال مشترک یک شهر و تجربه های مشترک زیست شده میباشد.
به بیانی دیگر این فضاهای معلق ساده ، حاصل محو شدن و پراکندگی تجربه های مشترک اجتماعی و فرهنگی ما در دل یک شهر است. هر قاب، بازتاب نگاه شخصی نقاش از تکه های جهان پیرامون در معانی جهان هنر است
پرستو خوش حساب

نمایشگاه نقاشی با عنوان حقیقت ذهنی ، تصویر عینی

افتتاحیه ، جمعه ۱۸ آیان ۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰

تصویر عینی از دنیای پیرامون همواره در راستای حقیقت ذهنی شخصِ بیننده گام بر نمیدارد،اما هرگز خارج از وادی انچه فرد استنباط میکند نیز نخواهد رفت. انچه در این میان موجب به خلق میشود همان زاویه دید یا حقیقت ذهنی فرد از یک تصویر عینیست، چه بسا یک تصویر بسیار ساده!

کافیست کمی دقیق تر شویم…

نمایش ۳۰ مجسمه چوبی با عنوان ” دست افشان خیال ” آثاری با الهام ار طبیعت

افتتاحیه : ۱۱ آیان ۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنجمین نمایشگاه انفرادی مروری بر آثار نقاشیخط مهدی کاوش

مهدی کاوش را از قبل از دوران دانشگاه می شناسم از زمانی که عاشقانه معلم لایق خط بود و مهر خود را در لابه لای سطور سرمشق هایش به هنرجویان سرازیر می کرد.خوشنویس بی ادعا و پر قدرتی است که تحصیلات دانشگاهی وی را با تفکر مدرن آشنا کرد و حاصل آن تجربیانی بود که از دهه هفتاد آغاز کرد.زمانی که نقاشیخط به اندازه امروز مطرح نبود.
جستجوهای اوهر روز بهتر از گذشته بوده و در این راه از تجربه نقاشی انتزاعی نیز کمک جسته و می توان پختگی را در آثار جدیدش به وضوح مشاهده کرد.
کاوش در آثارش با فرم حروف فضاهای تازه ای را تجربه کرده و وجه انتزاعی خط را بیشتر در نظر داشته است.رنگ های خالص و ناب او هنر ایرانی و شرقی را به کمال می رساند…
راحتی آثار او و نمونه هایی که مختص خود اوست آینده ای درخشان را نوید می دهد.
اهورا محمدی

نمایشگاه گروهی عکاسی با عنوان پرتره های خیابانی

جمعه ۲۷ مهر ماه در گالری ایده
خیابان سنائی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۶
عکاسی خیابانی ، یکی از رشته های عکاسی است که فرهنگ و تاریخچه یک جامعه را با ثبت لحظاتی که تنها یک بار ممکن است اتفاق بیافتد، نمایان می کند.
فهرست هنرمندان این نمایشگاه عبارتند از
حمیدرضا شمس
مریم میرزایی
سمیرا پیمان
سالومه تجریشی
سمیه عطار
سارا اصلان بیگی
مجید مصطفوی

نمایشگاه گروهی آبرنگ علی گلباز